Vytváření občanské společnosti

Aktivity a programy jsou zaměřeny na organizování společenských a kulturních akcí pro širokou veřejnost.

Dětské domovy

Podpora dětí
z dětských domovů

Roubený dům

Podpora zachování
kulturního dědictví

Dobrovolnictví

Spolupráce
s dobrovolníky

Výroční Cena

Výroční Cena NJP pro
nízkoprahová zařízení pro mládež

Podpora dětských domovů

Nadace spolupracuje s dětskými domovy ve Zlínském kraji. Spolupracujeme zejména s domovy Vizovice, Chrastěšovská s DD Valašské Klobouky – Smolina a Dětským centrem Burešov. Jedná se každoroční setkávání při různých příležitostech jak v sídle nadace nebo v nízkoprahovém zařízení KamPak? nebo na akcích přímo v domovech.

Rekonstrukce roubeného domu

Historie roubeného domu č.p. 7
Myšlenka na záchranu Valašskokloboucké dřevěnice č.p. 7 na Brumovské ulici, vznikla ve valašskoklobouckém muzeu. Tehdejší majitel hodlal objekt z nedostatku finančních prostředků nutných na jeho údržbu zbourat a použít jako palivo. Objekt měl ale už v té době značnou historickou hodnotu spojenou se rodem Pivečků. Na místě, kde stojí totiž prokazatelně od konce 16. století jejich rod sídlil. V roce 1860 se jedna větev tohoto rodu přestěhovala do Slavičína a založila zde koželužnu a později obuvnickou továrnu. Rodinní příslušníci, kteří zůstali ve Valašských Kloboukách na usedlosti č.p. 7, se živili provozováním zemědělství a tradičních řemesel.

Realizace projektu
Prvním krokem realizace projektu bylo koncem roku 2000 zakoupení dřevěnice č.p. 7 Nadací Jana Pivečky. Tato byla 27. 2. 2001 prohlášena za státem chráněnou nemovitou kulturní památku. V březnu 2001 byl proveden podrobný stavebně historický průzkum, na který navázala počínaje květnem 2001 první etapa záchranných prací (zajištění statiky zadní části objektu, výměna poškozených trámů roubení, ošetření zůstávajících dřevěných prvků proti dřevokazným houbám a živočichům, výměna poškozených částí krovu a kompletní výměna střešní krytiny). Veškeré práce jsou prováděny odborníky výhradně z prvků a prostřednictvím postupů, které byly užívány v době, kdy dřevěnice byla původně postavena, tzn. v 19. století. V roce 2002 rekonstrukce pokračovala opravou interiéru. Byly rekonstruovány hliněné omítky, opravena podlaha, kompletně zrekonstruována černá kuchyně a postavena chlebová pec ve světnici. Interiér je zařízen jako chudá řemeslnická domácnost, dílna je zařízena jako dílna papučářská. Takto zrekonstruovaná dřevěnice byla koncem roku 2002 zpřístupněna veřejnosti. I když práce na objektu stále pokračují – v roce 2003 a 2004 rekonstrukce venkovních omítek a stropů, instalace vytápění atd. objekt slouží ke zviditelnění a předvádění tradičních řemesel. V roce 2011/12 proběhlo zavedení protipožárního zabezpečení. V letech 2018 a 2019 byla rekonstruována střecha objektu a provedena výměna podstatné části šindele. Pravidelně se udržuje roubení ochranným nátěrem. V roce 2020 byla provedena drobná oprava omítek v interiéru a bílení.

Na realizaci projektu spolupracovali
Nadace Jana Pivečky, Město Valašské Klobouky, Městské muzeum Valašské Klobouky, Památkový ústav v Brně, Referát kultury a památkové péče Okresního a později Krajského úřadu ve Zlíně, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách, ČSOP Kosenka Valašské Klobouky a Open Society Fund, Praha a také studenti oboru uměleckých řemesel SOU a SOŠ Luhačovice, kteří vyrobili repliky dobového nábytku a dalšího interiérového vybavení objektu.

Význam projektu
Projekt nabízí široké veřejnosti hlubší poznání sociální struktury venkova v minulých staletích. Vedle bývalé městské radnice a expozice zámožné domácnosti v měšťanském domě, je jeho pomocí možno seznámit se s životem chudých vrstev obyvatelstva (nedaleko dřevěnice č.p. 7 se nachází dřevěnice č.p. 11, kterou spravuje ČSOP Kosenka). Tyto dvě dřevěnice spolu s dalšími třemi roubenými objekty, nacházejícími se v její blízkosti, vytváří vzácný shluk dřevěné architektury valašskokloboucké městské památkové zóny.

Spolupráce s dobrovolníky

Nestátní neziskové organizace si svoji práci nedovedou představit bez lidí, kteří bez nároku na finanční odměnu tráví svůj volný čas „pomáháním“. Všichni se velmi dobře uvědomujeme, co pro nás tým spolehlivých dobrovolníků znamená. Dobrovolníci se účastní různých akcí konaných ve prospěch místní komunity a to nejen pouze v rámci NJP. Za to jim kromě poděkování nabízíme možnost využívat zdarma zázemí nadace, možnost získat doporučení ke studiu nebo jinou formu morálního uznání.

 

Pokud máte zájem, připojte se k nám:
Stačí zavolat na číslo 739 095 315 nebo napsat na nadace@pivecka.cz

Výroční cena NZDM Zlínského kraje

Výroční cenu NZDM Zlínského kraje uděluje každoročně pracovní skupina NZDM Zlínského kraje ve spolupráci s Nadací Jana Pivečky. Smyslem předávání této ceny je ocenit pracovníky nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v přímé péči, zviditelnit práci nízkoprahových zařízení pro děti mládež od 6 do 26 let mezi odbornou i laickou veřejností ve Zlínském kraji a v České republice a ocenit příznivce a sponzory nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, působících ve Zlínském kraji, čestnou cenou.

Výroční cena NZDM Zlínského kraje má následující kategorie:

1. „PRACOVNÍK ROKU“ – kategorie určená pro pracovníky nízkoprahových zařízení v přímé péči.
Cenu udělí komise na základě doručených nominací. Nominován může být ambulantní nebo terénní pracovník, který působí v přímé péči s uživateli nízkoprahových zařízení pro děti a mládež od 6 do 26 let ve Zlínském kraji a který v nominačním období, kterým je běžný rok, dosáhl konkrétní přínos pro uživatele nebo pracoviště nízkoprahového zařízení, ve kterém působí, nebo pro obor služeb nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.
Hlavní cena pro oceněného v kategorii „Pracovník roku“: upomínková keramická plastika, pamětní list a prodloužený víkend pro 2 osoby v hotelu Radun v Luhačovicích.

2. „KAMARÁD NZDM“ – kategorie pro příznivce a sponzory nízkoprahových zařízení pro děti
a mládež
Cenu udělí komise na základě nominací. Nominována může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která v nominačním období konkrétně pomohla konkrétnímu nízkoprahovému zařízení (finančně, materiálně nebo osobním nasazením) a významně se tak podílela na zkvalitnění jeho práce nebo nabídky jeho aktivit.

Hlavní cena pro oceněného v kategorii „Kamarád NZDM“: upomínková keramická plastika a pamětní list.
O udělení ceny rozhoduje po vyhodnocení doručených nominací nezávislá komise složená z členů správní rady NJP, zástupců pracovní skupiny NZDM Zlínského kraje, pracovníků Zlínského kraje,
a dalších přizvaných osobností.

Ocenění jsou každoročně předávána u příležitosti benefičních akcí NJP nebo na fotbalovém turnaji nízkoprahových klubů.