Výroční zprávy a statut nadace

Financování nadace je vícezdrojové. Nadace získává finanční prostředky na realizaci svých neziskových programů a projektů jednak z vlastních zdrojů, které generuje zejména z pronájmu nemovitostí a jednak z dotací, grantů a darů jiných fyzických a právnických osob. Dotace a granty získává z tuzemských i evropských zdrojů především na realizaci dlouhodobých projektů. Jedním z nejvýznamnějších zdrojů financování jsou dary. Velmi si vážíme všech fyzických a právnických osob, které nám opakovaně nebo jednorázově dávají svou důvěru a díky jejich darům nadace může rozvíjet svoji činnost už třetí desetiletí.

Nadace v číslech - zpracováno k 25. výročí nadace

Nadace byla založena panem Janem Pivečkou 27.11.1996 a jejím účelem bylo zejména podporovat výchovu a vzdělávání mladých lidí, vytváření zdravé občanské společnosti a ekologické aktivity.

Nejvýznamnější projekty

Celková hodnota realizovaných projektů je více než 60 mil. Kč korun.

Investiční:

 • Obnova Pivečkova lesoparku – průběžně od roku 1998, několik projektů – celková hodnota cca 2,7 mil.
 • Rekonstrukce roubeného domu č. 7 ve Valašských Kloboukách 2000-2002 – dnes státem chráněná kulturní památka – investice cca 1,5 mil. Kč,
 • Vzdělávací středisko Nadace Jana Pivečky 2005-2007 – vybudování vzdělávací kapacity pro další vzdělávání – plně vybavená učebna-cca 4 mil.
 • Příhraničním vzděláváním k efektivnímu sociálnímu začlenění – mimo jiné vybavení mobilní učebny a možnost realizace kurzů v prostředí cílové skupiny – hodnota 2,5 mil.,
 • Založení o.p.s. – Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. – provozování vzdělávacího střediska – průběžně veřejně přístupná PC učebna s připojením na internet, vzdělávací kurzy; sociální služby – založení a provozování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež KamPak? – v roce 2011 otevřen další klub ve Valašských Kloboukách, v roce 2017 otevřen třetí klub v Brumově Bylnici – eviduje 160 uživatelů, v současné době roční rozpočet cca 4,5 mil. Kč;
 • Kampak? No přece k nám – 2010 – částečná rekonstrukce budovy č. 96 – kde sídlí nízkoprahové zařízení-hodnota 600 tis.
 • Obnova technického vybavení PC učebny – v roce 2012 – výměna PC, techniky, software – 300 tis.
 • Zkuste to s námi – vytváření pracovních míst pro zdravotně znevýhodněné zejména mladé lidi – podpořeno 24 osob – hodnota projektu 3,9 mil.
 • Zkuste nám dát šanci – návazný projekt – opět vytváření pracovních míst – 15 osob, hodnota 2,5 mil.
 • Nová příležitost, nové zkušenosti – vytváření pracovních míst pro osoby nad 55 let a dlouhodobě nezaměstnané – 2018-2021, 30 podpořených osob
 • Obnova technického zázemí víceúčelové učebny 2019 – hodnota projektu 2,1 mil. – kompletní obnova vybavení víceúčelové učebny
 • Otevření Poradenského centra Zebra – psychologické, terapeutické a občanskoprávní poradenství – 2019, ročně cca 200 klientů

Projekty v oblasti výchovy a vzdělávání:

 • Literární soutěž středních škol Zlínského a Trenčianského kraje – próza, poezie – 20 ročníků
 • Výtvarná soutěž pro malé školy – 20 ročníků
 • Kreativní soutěže s tématikou bot a Ševče, drž se svého kopyta – pro gymnázium Slavičín – 5 ročníků, Bota Inspirace – pro SOŠ Luhačovice – 3 ročníky
 • Veselá bota a Fantastická bota – soutěže pro mladé designéry – v roce 2007 transformována do prestižní soutěže Cena Nadace Jana Pivečky ve spolupráci s ČOKA a BVV Brno – každoročně předávána na veletrhu KABO Styl – pro mladé návrháře do 30 let – 3 kategorie
 • Malé studio Slavičín – děti vytvářely vlastní noviny Ťápoviny – natáčely rozhovory se zajímavými osobnostmi, reagovaly na dění ve městě a okolí 2002-2008
 • Diskusní fórum mládeže – od roku 2002 – každý druhý rok – 250 studentů diskutuje s osobnostmi z oblasti vědy, kultury, sportu
 • Chceme pomáhat – od roku 2003 – studenti 10 škol řeší prostřednictvím projektů problémy ze svého okolí – vybrané projekty získají nadační příspěvek na realizaci
 • Who is Neo – soutěž pro mladé programátory – 10 ročníků
 • Helfíkův kotár – proškolování žáků 5. tříd v poskytování první pomoci a následná soutěž v terénu s autentickými situacemi a namaskovanými zraněními – 15 ročníků
 • Domácí ošetřovatelská péče – projekt zaměřený na vzdělávání osob, které v domácím prostředí pečují o nemocnou nebo handicapovanou osobu – 3 ročníky
 • Seniorfit – vzdělávací program pro seniory
 • ……a další

Projekty v oblasti vytváření zdravé občanské společnosti:

 • Dětský vánoční jarmark, v posledních letech Rozsvěcování vánočního stromu – tradiční předvánoční setkání s dětmi z DD a přáteli
 • ATD – 7 ročníků – praktický trénink a příprava mladých lidí z dětských domovů na samostatný život
 • Spolupráce s dětskými domovy – zejména Vizovice, Smolina a Burešov – vzájemné návštěvy a společné akce – od roku 1997
 • Valašskokloboucký mikulášský jarmek – jediný mimokloboucký spolupořadatel – od roku 2002
 • Menagesha – od roku 2010 – zprostředkování podpory pro středisko pro děti s obrnou v Etiopii
 • Výroční cena pro „Pracovník roku“ a „Kamarád nízkoprahu“ – ocenění pro pracovníky a podporovatele nízkoprahových klubů – 7 let
 • Pohádkový les – pro veřejnost – každoročně cca 80 dobrovolníků – 13 let
 • Slavičínský čtyřboj žen – sportovní akce s disciplínami pro ženy od 18 do 99 let… – 11 ročníků
 •  rámci nadačních projektů vzniklo ve Slavičíně Mateřské centrum a Diaklub, dnes samostatné spolky, žijící vlastním životem
 • Besedy, přednášky, workshopy pro veřejnost
 • Divadelní představení a koncerty pro veřejnost
  Nadační příspěvky na podporu projektů jednotlivců nebo jiných organizací
 • Jednotlivci – NP na studijní stáže – talentovaní jednotlivci – ekonom, zooložka, mladí lékaři, poslední letos – talentovaný herec, který vyrůstal v pěstounské péči
 • Neziskové organizace – v rámci programu Vytváření zdravé občanské společnosti
 • Školy – v rámci programu na podporu iniciativ mladých lidí

Formou nadačních příspěvků nadace pomáhá financovat projekty dalších neziskových organizací i jednotlivců ve Zlínském kraji. Za 25 let existence nadace jsme takto podpořili 355 projektů v celkovém objemu 3,5 milionu Kč.