Naši dárci – poděkování významným dárcům a partnerům

 

Nadace Jana Pivečky by se neobešla bez pravidelné finanční podpory od fyzických a právnických dárců.
Všech našich podporovatelů si velmi vážíme a níže najdete významné podporovatele za posledních 5 let.
Mockrát děkujeme za vaši podporu.

Významní dárci – fyzické osoby

Mgr. Eva Daňková,
Ing. Rudolf Baďura
Ing. Vincenc Fojtík,

Roman Šustek
Hana Arnoštová
František Hořák

Ing. Michal Špaček
Petra Blumenberg
Radana Pivečková

Poděkování dobrovolníkům

Naše velké poděkování patří také všem dobrovolníkům, díky kterým bychom nemohli uskutečnit řadu projektů,
aktivit a programů Nadace Jana Pivečky.
Mnohokrát děkujeme za vaši pomoc.

Diaklub Slavičín
Mgr. Jana Adámková
MgA. Jana Buch
Petr Drha
Božena Filáková st.
Josef Floreš
Robert Navrátil
Ing. Ondřej Pinďák
Miluše Došlová
MgA. Jaroslav Jeřábek, st.
František Slovák
Hana Vaculínová
MgA., Ing. Zdeněk Kutra
Bc. Marie Studeníková
Manželé Baďurovi
Manželé Manovi
Manželé Sudkovi
Manželé Dvořákovi