Výchova a vzdělávání

Projekty jsou zaměřeny na podporu celkové vzdělanosti v regionu napříč věkovou strukturou.

Cena nadace

Soutěž pro mladé návrháře obuvi a doplňků kůže

Literární soutěž

Soutěž pro žáky 14-19 let

Diskusní fórum

Pro žáky II. Stupně ZŠ

Chceme pomáhat

Soutěž pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ

Helfíkův kotár

Soutěž pro žáky 5. tříd

Výtvarná soutěž

Soutěž pro žáky 1. – 5. tříd ZŠ

Výstavy, přednášky

Akce pro širokou veřejnost

Cena nadace jana pivečky

Soutěž pro mladé návrháře obuvi a doplňků kůže Nadace ve spolupráci s Českou obuvnickou a kožedělnou asociací a společností Brněnské veletrhy a výstavy, a.s. realizuje od roku 2007. Cena je udělována ve třech kategoriích: Funny shoe je kategorie pro začínající návrháře, studenty středních škol. Studenti odevzdávají plakát, kresbu, výtvarný objekt. Tato kategorie navazuje na dlouholeté soutěže „Veselá bota“ a „Fantastická bota“, které nadace vyhlašovala v minulosti. Druhou kategorií je Young spirit, určená rovněž pro studenty středních škol, avšak je určená pro již vyspělejší designéry. V této kategorii již studenti odevzdávají hotové výrobky – obuv, doplňky, koženou galanterii. Třetí kategorií je Professional view a je určena studentům vysokých škol a mladým designérům z praxe do 30 let. Jak název kategorie napovídá, tady jde již o vysoce profesionální návrhy. Vítězové každé z kategorií si přebírají svá ocenění v rámci doprovodného programu veletrhu KABO v Brně. Od partnerů soutěže získávají zájezd na některý ze světových veletrhů obuvi v hodnotě 10 tis. Kč včetně kapesného. Další studenti jsou oceněni diplomem. Vítězné práce jsou na veletrhu KABO vystaveny. Mladí designéři mají tak možnost představit se jak obuvnickým firmám, tak veřejnosti.

 

Literární soutěž

Vznikla v roce 1997 ve spolupráci s Gymnáziem Slavičín. Společně jsme oslovili střední školy a vyzvali studenty aby pod mottem: „Vnímáme přítomnost, abychom ovlivnili budoucnost“ vyjadřovali formou úvahy své názory na dnešní společnost a dění kolem sebe. Studenti mohou psát na libovolné téma a v libovolném literárním formátu prózu nebo poezii. Práce v kategorii Próza jsou vždy hodnoceny dvěma nezávislými porotami – porotou Nadace Jana Pivečky a porotou spisovatelů a novinářů. Do kategorie Poezie posílají studenti nejméně 5 básní. Práce hodnotí porota složená z regionálních básníků. Od roku 2005 má soutěž mezinárodní punc. Ve spolupráci s Gymnáziem v Dubnici nad Váhom jsme do soutěže zapojili i středoškoláky z Trenčianského kraje na Slovensku. Tímto krokem se nám nejenom zvýšil počet zúčastněných škol a přihlášených prací a tím i konkurence, ale získali jsme jedinečnou příležitost srovnávat postoje českých a slovenských studentů a to je velmi užitečné pro obě strany.

 

Diskusní fórum

Realizace spočívá v organizování širokých diskusních fór pro cca 300 žáků a studentů z 10 základních škol a osmiletých gymnázií, na kterých mají žáci a studenti možnost diskutovat o různých společenských tématech s osobnostmi ze společenského, kulturního a sportovního života a poté vypracovat na dané téma úvahu. Hosty diskusních fór byli například Miroslav Zikmund, Petra Procházková, Jiří Pavliaca, JUDr. Marie Vodičková, Petr Leška, Břetislav Rychlík, Josef Holcman, Miroslav Bárta, Jiří Stodůlka, Jiří Dědeček, Radim Uzel, Jakub Železný, Marek Svoboda, Thom Artway, Lenny Trčková, a další.

 

Chceme pomáhat

Soutěž vznikla v roce 2003 v návaznosti na 1. ročník diskusních fór, které ve Slavičíně probíhaly ve školním roce 2002 – 2003. U zrodu soutěže byl zakladatel NJP pan Jan Pivečka. Při hodnocení diskusních fór jsme si uvědomovali, že žáci a studenti ve věku 14 – 15 let jsou schopni problémy nejen velmi dobře mapovat a pojmenovat, ale i hledat jejich řešení. To nás přivedlo k záměru využít tvořivosti a invence mladých lidí a vyhlásili jsme 1. ročník soutěže Chceme pomáhat. Vyzvali jsme žáky 10 vybraných základních škol, aby formou projektu navrhli řešení konkrétního problému, vyskytujícího se v jejich okolí. Ke spolupráci se studenty jsme přizvali také sídelní obce jednotlivých škol a jejich starosty, s nimiž mohou studenti své projekty konzultovat. Prostřednictvím soutěže se, mimo schopnost vidět problémy kolem sebe, žáci a studenti seznamují se základy projektové práce, na které je v současné době postavena dotační a grantová podpora veřejného i neziskového sektoru a musí projekty obhájit před porotou a soupeři z jiných škol. Vybraným projektům nadace poskytuje finanční podporu na jejich realizaci. Podmínkou pro finanční podporu je přímá účast studentů na realizaci. Podobně bude soutěž probíhat i v následujících ročnících.

 

 

Helfíkův kotár

„Je lépe zapálit alespoň malou svíčku, než proklínat tmu“. Pod tímto mottem od roku 2001 proškolujeme děti 5. tříd ze Slavičína a okolí v poskytování první pomoci a učíme je orientovat se v situacích, do kterých se může dostat každý z nás, formou soutěže, jejímž smyslem je vychovat mladou generaci, která se nebude bát kdykoli a komukoli poskytnout první pomoc při ohrožení zdraví nebo života s jistotou a samozřejmostí. Soutěž vznikla z iniciativy ZZS Jeseník. Naše regionální soutěž probíhá pod názvem Helfíkův kotár. Daná tématika je dětem předkládána nenásilnou formou hry a zábavy.
Samotná soutěž je však pouze vyvrcholením toho nejdůležitějšího a tím je předat dětem znalosti nezbytné pro získání schopnosti pomoci lidem postiženým úrazem, nebo ohroženým na životě. Již několik let se na školách tato problematika nevyučuje a jak se záchranáři přesvědčují takřka denně, její znalost a schopnost pozitivně reagovat ve vypjatých situacích, jakými úrazy nepochybně jsou, je velmi slabá i u dospělé populace. Ve Zlínském kraji byl slavičínský region první, který se do soutěže zapojil. Soutěž probíhá ve spolupráci s Krajským střediskem zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, OO Policie ČR Slavičín a HZS Zlínského kraje. Finále se každoročně uskutečňuje začátkem června v Pivečkově lesoparku. Nejlepší dvoučlenné hlídky získají putovní pohár pro svou školu.

 

 

Výtvarná soutěž

Nadace chce prostřednictvím svých projektů pozitivně působit na děti a mládež už od mladšího školního věku a přispět k tomu, že budeme vychovávat mladou generaci, která se bude postupně zapojovat do vytváření zdravé občanské společnosti. A protože pro menší děti ve věku 6 -10 let je nejpřirozenější vyjadřovat se pomocí obrázku, organizujeme výtvarnou soutěž pro první stupeň základních škol s tím, že se soustřeďujeme na práci a podporu malých venkovských škol. Smyslem soutěže je dovědět se prostřednictvím obrázků, čím se děti v tomto věku zabývají, kdo je jejich vzorem, čím by chtěli být a podobně. Vítězové jsou pozváni do nadace na vyhlášení výsledků a neformální besedu s porotou a s kamarády a učiteli z jiných škol.

 

Výstavy, přednášky a besedy

Nadace naplňuje záměr pořádat pravidelně akce pro veřejnost ze Slavičína a okolí. Jejich prostřednictvím chceme jednak upozorňovat na činnost a hlavní aktivity nadace, získávat dobrovolníky a potencionální dárce, ale také dosáhnout toho, aby si lidé uvědomovali, že jsou součástí určité komunity a že kvalita jejich života závisí i na nich samotných a na tom, jak vnímají svou roli při vytváření zdravé občanské společnosti.