Jan Pivečka

Narodil se 24.10.1919 jako druhý syn majitele koželužny a obuvnické továrny JAPIS. Po studiích na gymnáziu v Uherském Hradišti a na obchodní akademii v Brně se vrátil do Slavičína. Na přání otce se vyučil v Pitíně ševcem a začal pracovat v rodinném podniku.

Jeho mimořádné schopnosti přirozeného vůdce se projevily velmi brzy. V roce 1943 založil v podniku po Baťově vzoru Učňovskou školu, která vychovávala odborníky pro rodinný obuvnický závod. Ve svých čtyřiadvaceti letech už rodinný podnik vedl a v šestadvaceti letech byl předsedou svazu obuvnického průmyslu v poválečném Československu.

Toužil poznat svět, získat mezinárodní zkušenosti a ty pak využít v rodinném podniku a proto i přes nesouhlas otce přijal nabídku Tomáše Bati pracovat tři roky v jeho obuvnických továrnách ve světě. V září 1946 odcestoval do Indie. Pracoval v Batangaru u Calcuty a později v Lahore (Pákistán) jako vedoucí koželužny.

Při cestě na Jávu velmi vážně onemocněl infekční hepatitidou a po téměř zázračné záchraně odjel do Německa. Zde pomáhal svému příteli s výstavbou obuvnické továrny. Po 3 letech opustil Německo a vrátil se k firmě Baťa do Senegalu, kde mu bylo nabídnuto francouzské státní občanství. Jan Pivečka nabídku přijal, protože vlivem nepříznivého vývoje v Československu po roce 1948 cestoval s dokladem pro občany bez státní příslušnosti. V Africe působil až do roku 1956. Pracoval v Tunisu, Alžíru, Maroku, Senegalu, Zaire, v Jižní Africe, Zimbabwe, v Keni a spoluorganizoval vzdělávací kurzy pro zaměstnance firmy v Evropě a Severní Americe.

V 1956 dostal zprávu, že továrna, kterou pomáhal v Německu budovat, má vážné potíže. Opustil firmu Baťa a převzal vedení krachujícího podniku v Hanau u Frankfurtu a vybudoval tam jeden z nejmodernějších závodů. V roce 1960 se tam také oženil a založil rodinu.
V roce 1980 se podnik dostal do vážných potíží, když zavedená výroba syntetické obuvi musela čelit velké konkurenci z Dálného východu. Rozhodl se tedy pro likvidaci továrny.

Začal spolupracovat se společností GTZ pracující pro Ministerstvo vzájemné spolupráce a Ministerstvo hospodářství SRN na projektech v obuvnickém průmyslu rozvojových zemí a po roce 1992 v zemích v transformaci (bývalých komunistických zemích). Více než 20 let pracoval pro vládní instituce a soukromé firmy ve více jak 30 zemích na více než 250 projektech týkajících se výroby a obchodu v obuvnickém a kožedělném sektoru. V červenci 1993 obdržel od Německého spolkového prezidenta Záslužný kříž za práci pro SRN v rozvojových zemích.

V roce 1990 byl vedením Technologické fakulty VUT ve Zlíně pozván, aby přednášel studentům o změnách ve světovém obuvnickém průmyslu. Při této příležitosti poznal, jak důležité bude pokračovat v práci, kterou začal v roce 1943 s výchovou mladých lidí pro obuvnický průmysl a vrátil se po 44 letech zpět do vlasti.

V roce 1992 byl jedním z iniciátorů založení Mezinárodní školy moderního obuvnictví ve Zlíně, která vychovala více než 200 studentů z celého světa a která si získala respekt podnikatelů v zahraničí. Jako obdivovatel baťovské tradice na Zlínsku navštívil mladé designéry v SUPŠ v Uherském Hradišti a VŠUP Praha a poznal, že studenti v těchto školách jsou talentovaní, ale chybí jim motivace. Začal pro ně organizovat výtvarné soutěže. Postupem času rozšiřoval své aktivity směřující k podpoře žáků a studentů v různých oborech na všech typech škol. Proto se rozhodl napsat dopis ministrovi průmyslu ČSFR Vladimíru Dlouhému navrhl, že bude-li mu vrácena obuvnická továrna ve Slavičíně, která patřila Pivečkově rodině před rokem 1948, založí nadaci, která bude podporovat mladé lidi v Československu a tato nadace bude financována ze zisku této obuvnické továrny. Privatizační a restituční politika v ČR však nebyla příznivá a Jan Pivečka po zdlouhavých jednáních obdržel pouze nepatrné množství akcií tohoto podniku bez šance na ovlivnění jeho chodu. To mu však nezabránilo uskutečnit ideu vzniku nadace.

Nadaci Jana Pivečky založil 27. listopadu 1996 z vlastních finančních zdrojů.

Nadace se během několika let stala respektovanou regionální nadací a má svoje pevné místo v neziskovém sektoru v České republice. Až do jeho smrti byla devizou nadace jeho osobnost, která rozdávala nadšení a energii všude, kam v rámci nadačních programů a projektů zavítal. Usiloval o to, aby bohatství nadace bylo nebylo založeno na výši nadačního jmění ale na lidské moudrosti a přátelství.

Jan Pivečka zemřel 5. ledna 2004 a je pochován na slavičínském hřbitově.