Obnova technického zázemí víceúčelové učebny NJP

Cílem projektu je:

  • Modernizovat víceúčelovou učebnu nadace pro poskytování kurzů ke zlepšení kompetencí v oblasti cizích jazyků a práce s digitálními technologiemi
  • Vyřešit bezbariérovost pronajatých prostor pořízením vlastního kvalitního schodolezu a invalidního vozíku.
  • Zvelebit venkovní prostor zařízení pořízením zeleně a mobiliáře.

Výsledkem projektu bude posun v následujících oblastech:

  • zlepšení jazykových a informačních kompetencí účastníků vzdělávání;
  • vytvoření podmínek pro práce s informačními technologiemi, a to nákupem nového vybavení odborné učebny;
  • vytvoření podmínek pro zvýšení zájmu účastníků o jazykové vzdělávání, a to pořízením nového vybavení víceúčelové učebny;
  • podpora spolupráce s potencionálním budoucím zaměstnavatelem;
  • podpora spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi a dalšími zařízeními spolupracujícími s dětmi a mládeží;
  • celkově tedy lepší výsledky systému zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání;
  • kvalitní infrastruktura pro výuku klíčových kompetencí využitelných v praxi.

Projekt Obnova technického zázemí víceúčelové učebny je spolufinancován Evropskou unií.