15.října 2022 v 18 hod. se v sále Sokolovny uskuteční Benefiční koncert k 25. výročí založení Nadace Jana Pivečky Na koncertě vystoupí profesionální komorní soubor ARS ANIMAE, který  byl založen roku 2012 Lenkou Rafajovou (soprán), Kateřinou Oškerovou (mezzosoprán) a...